Government Failure vs Foreign Trade Problems

International Journal of Economics and Management Studies
© 2019 by SSRG - IJEMS Journal
Volume 6 Issue 9
Year of Publication : 2019
Authors : Ewa Szymanik
pdf
How to Cite?

Ewa Szymanik, "Government Failure vs Foreign Trade Problems," SSRG International Journal of Economics and Management Studies, vol. 6,  no. 9, pp. 73-82, 2019. Crossref, https://doi.org/10.14445/23939125/IJEMS-V6I9P107

Abstract:

The article describes, from a theoretical point of view, how government failure contributes to the loss of efficiency of foreign trade. It draws attention to the multidimensional nature of the problem which is linked to the need to take account of both domestic and foreign factors, and also points out that part of the failure is due to the fact that businesses, for various reasons, do not make use of the instruments offered by state institutions.

Keywords:

foreign trade, government failure, trade barriers, weaknesses of market economy, Poland

References:

[1] Acemoglu D., Verdier T., “The Choice Between Market Failures and Corruption”, American Economic Review, 2000, p. 194–211
[2] Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Warszawa, PWN, 2002, p.355
[3] Balcerowicz L., „Fundamenty i nonsensy”, Gazeta Wyborcza, 3-4.07.1993
[4] Baldwin R., Evenett S. J., “Beggar-the-neighbour policies during the crisis-era: causes, constrains and lessons for maintaining open borders”, Oxford Review of Economic Policy, vol. 28, 2012, no.2
[5] Bartosik-Purgat M., Mruk H., Schroeder J., „Wykorzystanie instytucjonalnych źródeł informacji w działalności polskich eksporterów”, Marketing i Rynek, nr 7, 2013, pp. 18-21
[6] Bochenek M., „Bruno S. Frey i Joseph E. Stiglitz o zawodności państwa i zawodności rynku”, Ekonomia i Prawo, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010, t.VI, pp.37-38, 72, 73, 83
[7] Bown Ch. P., Crowley M. A., “Import protection, business cycles and exchange rates: Evidence from the Great Recession”, Journal of International Economics, 2012, vol. 90
[8] Bryła E., „Polski eksport słabo rośnie. W handlu żywnością coraz większy import”, Gazeta Wyborcza, 15 Feb.2017
[9] Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, 2012, [online] available: http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946#3.2.3, 23 Oct 2018
[10] Dolfsma W., “Government failures – four types”, Journal of Economic Issues, vol. XLV, No. 3., September 2011, p. 597 – 599
[11] Eksport rośnie, ale bilans mamy coraz gorszy. Niemcy coraz ważniejsi dla Polski”, Money.pl, [online] available: https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/eksport-rosnie-ale-bilans-mamy-coraz-gorszy,116,0,2412660.html,
[12] Encyklopedia PWN, [online], available: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/niesprawnosci-panstwa;3947517.html
[13] Evenett S.J., Vines D., “Crisis-era protectionism and the multilateral governance of trade: an assessment”, Oxford Review of Economic Policy, vol. 28, 2012, no.2
[14] Fiedor B., „Błędy rynku a błędy państwa – regulacja rynkowa versus regulacja publiczna”, Ekonomista, nr 2, 2013, pp.192, 196
[15] Global Trade Alert database, [online], available: http://www.globaltradealert.org
[16] Hornok C., Koren M., “Administrative barriers to trade”, Journal of International Economics, vol.96, 2015
[17] https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/program-wspierania-ekspansji-miedzynarodowej-polskich-przedsiebiorstw, information of 6.09.2016
[18] https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Branżowe Programy Promocji
[19] https://www.trade.gov.pl
[20] Jóźwik T., „Wolny handel na papierze? Oto bariery, na które trafiają polskie firmy za granicą”, Forsal.pl, 18 Oct 2017, [online], available: http://forsal.pl/artykuly/1078938,wolny-handel-na-papierze-oto-bariery-na-ktore-trafiaja-polskie-firmy-za-granica.html
[21] Kee H. L., Neagu C., Nicita A., “Is protectionism on the rise? Assessing national trade policies during the crisis of 2008”, The Review of Economics and Statistics, March 2013
[22] KUKE: Polski eksport do Azji wzrósł o 341 proc. w ciągu ostatnich 13 lat”, Forsal.pl, [online]’ available: http://forsal.pl/artykuly/1118197,kuke-polski-eksport-do-azji-wzrosl-o-341-proc-w-ciagu-ostatnich-13-lat.html
[23] Kundera E., „Państwo w gospodarce w ujęciu doktryny liberalnej”, in: ed. U. Kalina – Prasznic, Państwo i rynek. Obszary zawodności, Wrocław, Gaskor, 2011, pp. 24–25, 37-38, 42-48
[24] Kuziemska-Pawlak K., Mućk J., „Polski eksport rośnie dzięki niskim kosztom”, Obserwator Finansowy,19 Sep 2018, [online], available: https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/polski-eksport-rosnie-dzieki-niskim-kosztom/
[25] Leszek P., „Koncepcje zawodności rynku: teoria a rzeczywistość”, Equilibrium, Toruń, Wydawnictwo UMK, Nr 1 (4), 2010, p. 10.
[26] Lipowski A., „Funkcje państwa w kierowaniu procesami rozwoju”, Studia i Materiały Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, nr 21, 1990, pp. 113-115, 125-126
[27] Mańczak G., „Instrumenty wspierania produkcji eksportowej”, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 291(65), Szczecin 2011, pp.98-99
[28] Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, Warszawa, PWE , 1992, pp. 24-27
[29] Musiał M., „ Ekspert: Polski handel zagraniczny kuleje. Nie wykorzystujemy relacji z krajami rozwijającymi się”, Forsal.pl, 12. Feb. .2018, {online], available: http://forsal.pl/artykuly/1103832,ekspert-polski-handel-zagraniczny-kuleje-nie-wykorzystujemy-relacji-z-krajami-rozwijajacymi-sie.html,
[30] Oleński J., Elementy ekonomiki informacji, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2000
[31] Osiecki A., „Polskie marki ruszają w świat”, Rzeczpospolita, 24 Oct 2016
[32] Prośniewski B., Zadrożna S., Szczerbak E., Byrska M., „Precyzyjne przepisy celne TFA ułatwią międzynarodowy handel i ograniczą korupcję”, Polskie Radio, 6 Mar 2017, [online], available: https://www.polskieradio.pl/42/5725/Artykul/1735711,Precyzyjne-przepisy-celne-TFA-ulatwia-miedzynarodowy-handel-i-ogranicza-korupcje
[33] Ritzmann F., Bedeutende Oekonomen und ihre Werke (Dogmenhistorische Chronik,), Zürich, Zentralstelle der Studentenschaft Zürich, 1983, p.51
[34] Sala J., Tańska H., „Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 874, Studia Informatica, nr 37, Szczecin, 2015, p.136
[35] Snowdown B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii ekonomii, PWN, Warszawa, PWN, 1998, p.185
[36] Stallings, B., “International influence on economic policy: debt, stabilization and structural reforms”, in: S. Haggard, R. Kaufman, The politics of economic adjustment. International constraints, distributive conflicts and the state, Princeton, Princeton University Press, 1992, pp. 18, 48
[37] Stecki D., Przykłady ograniczeń wolności gospodarczej w Polsce, in: ed. M. Kuczmarska, I. Pietryka, Problemy gospodarki światowej, t. IV, PTE, Toruń, PTE, 2014, p.81
[38] Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa, PWN, 2004, p.10
[39] Szymanik E., „Konkurencyjność eksportu – nowe czynniki”, Przegląd Zachodni, nr 2 (363), 2017, p. 189 – 204
[40] Szymanik E., Szymanik M., „Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność eksportu polskich artykułów przemysłowych do krajów UE”, in: ed. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Polska gospodarka w UE: innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, p. 317-323
[41] Tanzi V., „Gospodarcza rola państwa w XXI wieku”, Materiały i Studia”, Warszawa, NBP, luty, zesz. nr 204, 2006, p.10
[42] Tereszczuk M., „Instrumenty polityki handlowej Unii Europejskiej a polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi”, Prace naukowe UE we Wrocławiu, nr 449, Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, p.630
[43] Treaty on the Functioning of the European Union”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 326, 26 Oct 2012, t. 55,[online], available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=PL
[44] Wajda – Lichy M., “Traditional protectionism versus behind-the border barriers in the post – crisis era: experience of three groups of countries: the EU, NAFTA and BRICS”, Journal of International studies, vol. 7, No. 2, 2014, , pp.145 -150
[45] Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Warszawa, PWN, 2000, p. 77
[46] Wojtyna A., „Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa”, Ekonomista, Warszawa, 2001, nr 1
[47] Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, Kraków, AE w Krakowie, 1998, p.97
[48] Wojtyna A., „Rola państwa we współczesnej ekonomii”, Ekonomista, Warszawa,1992, nr 3
[49] Wolf Ch., Markets or governments. Choosing between imperfect alternatives, Cambridge, London, MIT Press, 1994, pp. 64-90
[50] World Trade Organization, Article 10, 1.1, 2013
[51] WTO: bariery handlowe zaczynają zagrażać globalnemu wzrostowi gospodarczemu”, Gazeta Prawna, 4 Jul .2018, [online], available: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1162346,raport-wto-w-sprawie-barier-handlowych.html
[52] Wzrasta poziom eksportu polskich firm”, Polska Times, 18 Jun 2018, [online], available: https://polskatimes.pl/wzrasta-poziom-eksportu-polskich-firm/ar/13268987
[53] Xun W., Ramesh M, Market imperfections, government imperfections and policy mixes: policy innovations in Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Policy Accepted Paper Series, National University of Singapore, 2013, September 30, No. LKYSPP 13-10, pp. 6-7